5-6 червня 2017 року в Києві (Український дім) відбувся грандіозний Міжнародний публічний симпозіум «Імперії, колонії та голод в історико-порівняльній перспективі».

19198309_1432288560171695_660325935_n

19190991_1432289106838307_1328041342_n

Організаторами виступили Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору (HREC in Ukraine) та Українсько-Єврейська зустріч (Ukrainian Jewish Encounter). Навчально-науковий інститут історії, політології та права представляла делегація у складі д.і.н., професора М.М. Шитюка, д.і.н., в.о. професора М.М. Зеркаля, к.і.н., доцента А.А. Погорєлова, більша частина з яких з 2011 року є постійними учасниками заходів такого масштабу та регулярно отримують запрошення від оргкомітету.

19198198_1432288683505016_1532971111_n

19184211_1432289280171623_2046305780_n

Микола Шитюк спільно з Леонідом Фінбергом модерували секцію «Голокост: вбивства голодом в гетто та концтаборах», Микола Зеркаль та Олег Воловина (США) модерували презентацію видання «HUNGERSNÖTE IN RUSSLAND UND IN DER SOWJETUNION 1891-1947».

19190929_1432289480171603_1061691178_n

19198320_1432289320171619_1967407844_n

У роботі симпозіуму брали участь вчені з США, Канади, України, Німеччини, Італії, Франції, Ізраїлю, Казахстану, Швейцарії.

19184285_1432288833505001_1460849394_n

18944662_1419699178097300_2093376131_n

В Миколаївській обласній бібліотеці ім О.Гмирьова канадійський благодійний фонд «Українсько-єврейська зустріч» на запрошення Навчально-наукового інституту історії політології та права Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського (М.М. Шитюк, А.А. Погорєлов), виданих за підтримки UJE: П.-Р. Маґочій, Й. Петровський-Штерн «Євреї та Українці: тисячоліття співіснування» (Ужгород, 2016) та «Бабин Яр: історія і пам’ять» за ред. В. Гриневича та П.-Р. Маґочія (Київ, 2016).

18928426_1419699111430640_1848910528_n

Видання презентували професор історії та політології в Університеті Торонто (Канада) Пол-Роберт Маґочій та доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Владислав Гриневич. Професор історії та політології в Університеті Торонто (Канада) Пол-Роберт Маґочій очолює кафедру українознавства в цьому університеті, є автором численних досліджень, присвячених історії України, а також країн Центральної і Східної Європи.

18902839_1419699268097291_1354457964_n

Захід відбувався за участю істориків, краєзнавців і студентів провідних миколаївських ВНЗ та ЗОШ. Після жвавої дискусії учасники мали нагоду сфотографуватись з авторитетними гостями та отримати у дар книги з їх автографами.

18928264_1419699781430573_197042530_n

 

Можна переглянути відео з місця проведення презентації — [перейти].

13

19 квітня 2017 р. в приміщенні конференц-залу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відбулася закордонна конференція на тему «Молодежь и религия в современном мире – VIII» за участю професорсько-викладацького складу і студентів Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна, Республіка Білорусь, факультету морського права  Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та кафедри правознавства Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

9

Найбільшу зацікавленість викликали доповіді у пленарному засіданні завідуючої кафедри теорії та історії держави і права факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова канд. юрид. наук, доц. Т. М. Федоренко, завідуючого кафедрою правознавства Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського д-р юрид. наук проф. О. А. Кириченка, який виступив зі спільною доповіддю зі студенткою п’ятого курсу Н. С. Арутюнян про новітню доктрину правового статусу соціо суб’єктів , та доцента цієї ж кафедри канд. юрид. наук  І. М. Дмитрук, яка представила доповідь у співавторстві зі студенткою А. В. Петровою про проблеми секуляризації.

6

З повною версією цих та інших доповідей українських учасників можна ознайомитися за посиланням:

(Завантажити файл).

Parhomenko_Cover

Нещодавно до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. світ побачило нове дослідження «Українська Центральна Рада та Гетьманат П. Скоропадського в мемуарній спадщині» (Миколаїв: Іліон, 2017. — 196 с.) Автори цієї праці наші вчені: доктор історичних наук, в.о. професора кафедри історії України В. А. Пархоменко та доктор історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, політології і права М. М. Шитюк.

У монографії комплексно проаналізовано вітчизняну історико-мемуарну спадщину як джерело з історії визвольної боротьби в Україні 1917‒1918 рр. Увага звертається на особистісний контекст формування вітчизняної мемуаристики про події Української революції, персональну мотивацію написання спогадів, з’ясовується ступень їх об’єктивності. Крізь призму мемуарів висвітлено внутрішню та зовнішню політику Української Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського. Дослідження буде корисним для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами Української революції 1917-1921 рр.

29 березня 2017 р. в Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинського на засіданні спеціалізованої вченої ради К 38.134.01 відбувся успішний захист двох кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Перший дисертант: Івацький Владислав Іванович. Тема дисертаційного дослідження: «Формування історичної самосвідомості грецької спільноти українського Приазов’я (кінець XVIII – початок ХХІ ст.)».

Науковий керівник: д. іст. наук, професор Пономарьова Ірина Семенівна (Маріупольський державний університет).

Офіційні опоненти: д. іст. наук, професор Якубова Лариса Дмитрівна (Інститут історії України НАН України),

д. іст. наук, професор Константінова Вікторія Миколаївна (Бердянський державний педагогічний університет).

Другий дисертант: Павленко Юлія Олександрівна. Тема дисертаційного дослідження: «Миколаївщина в другій половині 60-х — на початку 90-х років ХХ ст.»

Науковий керівник: д. іст. наук, професор Шитюк Микола Миколайович (Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського). Офіційні опоненти: д. іст. наук, професор, член-кореспондент НАН України Даниленко Віктор Михайлович (Інститут історії України НАН України),

к. іст. наук, доцент Каганов Юрій Олегович (Запорізький національний університет).

Вітаємо з вдалим захистом, бажаємо швидкого отримання дипломів,  щасливої долі та творчих здобутків на історичній ниві!