13

19 квітня 2017 р. в приміщенні конференц-залу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова відбулася закордонна конференція на тему «Молодежь и религия в современном мире – VIII» за участю професорсько-викладацького складу і студентів Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна, Республіка Білорусь, факультету морського права  Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та кафедри правознавства Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

9

Найбільшу зацікавленість викликали доповіді у пленарному засіданні завідуючої кафедри теорії та історії держави і права факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова канд. юрид. наук, доц. Т. М. Федоренко, завідуючого кафедрою правознавства Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського д-р юрид. наук проф. О. А. Кириченка, який виступив зі спільною доповіддю зі студенткою п’ятого курсу Н. С. Арутюнян про новітню доктрину правового статусу соціо суб’єктів , та доцента цієї ж кафедри канд. юрид. наук  І. М. Дмитрук, яка представила доповідь у співавторстві зі студенткою А. В. Петровою про проблеми секуляризації.

6

З повною версією цих та інших доповідей українських учасників можна ознайомитися за посиланням:

(Завантажити файл).

Parhomenko_Cover

Нещодавно до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. світ побачило нове дослідження «Українська Центральна Рада та Гетьманат П. Скоропадського в мемуарній спадщині» (Миколаїв: Іліон, 2017. — 196 с.) Автори цієї праці наші вчені: доктор історичних наук, в.о. професора кафедри історії України В. А. Пархоменко та доктор історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, політології і права М. М. Шитюк.

У монографії комплексно проаналізовано вітчизняну історико-мемуарну спадщину як джерело з історії визвольної боротьби в Україні 1917‒1918 рр. Увага звертається на особистісний контекст формування вітчизняної мемуаристики про події Української революції, персональну мотивацію написання спогадів, з’ясовується ступень їх об’єктивності. Крізь призму мемуарів висвітлено внутрішню та зовнішню політику Української Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського. Дослідження буде корисним для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами Української революції 1917-1921 рр.

29 березня 2017 р. в Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинського на засіданні спеціалізованої вченої ради К 38.134.01 відбувся успішний захист двох кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Перший дисертант: Івацький Владислав Іванович. Тема дисертаційного дослідження: «Формування історичної самосвідомості грецької спільноти українського Приазов’я (кінець XVIII – початок ХХІ ст.)».

Науковий керівник: д. іст. наук, професор Пономарьова Ірина Семенівна (Маріупольський державний університет).

Офіційні опоненти: д. іст. наук, професор Якубова Лариса Дмитрівна (Інститут історії України НАН України),

д. іст. наук, професор Константінова Вікторія Миколаївна (Бердянський державний педагогічний університет).

Другий дисертант: Павленко Юлія Олександрівна. Тема дисертаційного дослідження: «Миколаївщина в другій половині 60-х — на початку 90-х років ХХ ст.»

Науковий керівник: д. іст. наук, професор Шитюк Микола Миколайович (Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського). Офіційні опоненти: д. іст. наук, професор, член-кореспондент НАН України Даниленко Віктор Михайлович (Інститут історії України НАН України),

к. іст. наук, доцент Каганов Юрій Олегович (Запорізький національний університет).

Вітаємо з вдалим захистом, бажаємо швидкого отримання дипломів,  щасливої долі та творчих здобутків на історичній ниві!

22 березня 2017 г. з учнями 11 класів Миколаївської спеціалізованої І-ІІІ ступенів школи № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради Миколаївської області був проведений Круглий стіл з нагоди річниці Міжнародного пакту про політичні і громадянські права та Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, на якому з основною доповіддю виступив доктор юридичних наук професор Кириченко Олександр Анатолійович.

У процесі Круглого столу була висвітлена та обговорена низка положень новітньої доктрини правового статусу соціосуб’єктів взагалі та учнівської молоді зокрема. У цьому аспекті було акцентовано увагу на різновидах соціосуб’єктів, понятті права, свободи, обов’язку та інтересу як базисних категорій правового статусу соціосуб’єктів і межах правомірності його реалізації, послідовності реалізації правового статусу різних соціосуб’єктів в умовах його конкуренції, базисному конституційному обов’язку держави з пізнання, визнання та оперативного або судового чи іншого бюрократичного порядку його забезпечення та найбільш повнішого відновлення, сутності погіршення та покращення правового статусу різних соціосуб’єктів, першій ступені абсолютної і другій ступені відносної неприпустимості погіршення правового статусу соціосуб’єктів, необхідності появи і базисному змісті Конституційного кодексу України та Кодексу конституційного судочинства України та на реформуванні суду як єдиного антиделіктного органу в особі Верховного Суду України, у складі якого мають бути Конституційна, Адміністративна, Антикримінальна, Трудова, Де-факто майново-договірна (Цивільна) та Де-юре майново-договірна (Господарська) судові палати, що мають дублюватися на рівні обласного суду та відповідної спеціалізації суддів місцевих судів.

Були також висвітлені й деякі інші концептуальні положення правового статусу соціосуб’єктів взагалі та учнівської молоді зокрема та головні особливості вступної компанії 2017 р. у деякі вищі навчальні заклади м. Миколаєва.

З матеріалами Круглого столу можна ознайомитися за посиланням:

(Завантажити файл)

 

Фотосесія Круглого столу.

 

23 березня 2017 р. в Інститут історії, політології та права  Миколаївського національного університету виступив перед студентами к. і. н. Ігор Щупак – директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», директор музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні», директор видавництва «Прем’єр» з відкритою лекцією на тему: «Друга світова війна та Голокост: історична пам’ять і «війна  пам’ятей». У виступі були розглянуті «гострі» питання історії України та  проведено аналіз сучасний подій в житті нашої держави. В використаній презентації наочно продемонстровано форми та методи пропаганди та навіювання певних політичних кліше серед великих мас людей.

DSC02599

Студенти мали можливість задати запитання автору великої кількості шкільних підручників та публікацій на різні історичні теми. Всі бажаючі отримали в подарунок книжки та методичні розробки автора. Між керівництвом інституту та представником інституту вивчення Голокосту «Ткума» було проведено консультативне спілкування та розглянуто форми подальшої співпраці як на рівні інститутів, так і студентів. Бібліотека інституту отримала велику кількість навчальної літератури від видавництва «Прем’єр».

DSC02604